Kvalitní mytí oken Brno

 In Brno, mytí oken

Kvalitní mytí oken Brno zajišťujeme pro firmy, instituce, úřady, soukromé osoby, nemocnice a zdravotnická zařízení. Dále provádíme mytí oken Brno pro školy, myjeme výlohy a jiné prosklené plochy na obchodech a provozovnách. Kvalitní mytí oken Brno probíhá ve dvou režimech. Jedná se o servisní mytí a čištění oken, kde si zákazník zvolí servisní cyklus mytí oken či jiných prosklených ploch, anebo provádíme nárazové a jednorázové mytí oken Brno. Naše firma dokáže z vašich oken bez jakéhokoliv poškození odstranit folie, výlepy, aj. Také seškrabeme veškeré lepidlo, které je zbytkem po stržení a odstranění folií. Nepoškození skleněné plochy je zajištěno použitím korundové žiletky s průměrem nejméně 10 cm. Při mytí oken Brno nepoužíváme žádné leštidla a tím je zaručeno, že Vaše okna a jiné prosklené plochy zůstanou dlouhou dobu čistá a neobjeví se na nich po čase kruhy a tahy leštění, tak jak tomu je u mytí oken za pomoci různých leštidel. Další předností naší práce je, že každá zakázka je zahájena a ukončena kompetentní osobou – vedoucím našich zaměstnanců tzv. mistrem. Tato osoba vždy se zákazníkem přebírá a odevzdává provedenou zakázku. Každá zakázka musí být vždy ukončena podepsáním předávacího protokolu, ve kterém naši zákazníci stvrzují, že dílo nevykazuje žádné škody či nedodělky a celková práce naší firmy byla provedena v dohodnuté kvalitě. Mytí oken Brno patří k široké nabídce služeb, které naše firma poskytuje.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search