plíseň na stěně

Je možné využít UV záření v boji proti plísním? Odstranění plísně a protiplísňové nátěry Brno

 

S termínem plíseň se již každý z nás setkal. S termínem UV záření a dezinfekce, jistě také. Ale napadlo by vás dávat tato tři slova dohromady? Může být mezi nimi nějaká spojitost?

UV záření nebo také jinak, ultrafialové světlo, bylo objeveno již v roce 1801, Johannem Wilhelmem Ritterem. Svůj název, odvozený od anglického ultraviolet, dostalo až v 19. století, do té doby se nazývalo „dezoxidační“ světlo.

Dezoxidace je chemická reakce, při které se odstraňuje kyslík, využívá se hlavně v metalurgii. Přirozeným zdrojem UV záření je Slunce, pro člověka je neviditelné, ale existují živočichové, kteří jej dokáží vnímat. Jsou jimi plazi, ptáci a některé druhy hmyzu. Ultrafialové záření je elektromagnetické záření, které má vlnovou délku kratší než viditelné světlo, ale delší než rentgenové záření.

 

Ultrafialové záření

 

Čím déle prochází UV záření atmosférou, tím menší je jeho působení na zemském povrchu, Než dopadne na Zem rozptyluje v ionosféře, v ozonosféře a v ostatních vrstvách atmosféry, jako jsou vodní páry, aerosoly apod. Díky tomu nejsou jeho účinky na život, na Zemi, smrtící.

UV záření se rozděluje podle různých vlnových délek. Základní rozdělení je na blízké a daleké UV záření. S tím, že blízké má vlnovou délku 400–200 nm a daleké UV 200–10 nm.

Z hlediska biologických účinků UV záření dále rozdělujeme další typy a jsou jimi UVA –dlouhovlnné, „černé světlo“, toto záření obvykle nezpůsobuje ani akutní zčervenání kůže, ani pálení. UVB – středně vlnné, které zpravidla způsobuje akutní a chronické poškození kůže a naposledy UVC – krátkovlnné, „dezinfekční“, to je absorbováno ozónovou vrstvou a na zemský povrch nedopadá. Dále jsou nám známy DUV- hluboké ultrafialové a extrémní UV.

Když se zaměříme na působení UV na lidský organismus najdeme samozřejmě pro i proti. UV záření je třeba dávkovat v přiměřeném množství, potom může být jeho účinek příznivý. Pozitivním účinkem UV záření je například syntéza vitamínu D či produkce melaninu.

Za nepříznivé účinky můžeme považovat šedý zákal nebo dokonce poškození DNA. Odlupování kůže, spálení pokožky či předčasné stárnutí můžeme zařadit do kategorie akutních účinků. Nejhoršími projevy a chronickými účinky je například tvorba vrásek, karcinomy, pigmentové skvrny nebo povolení podkožního vaziva. Je třeba se proto nadměrnému působení UV vyvarovat.

Jak lze UV záření využít a jak nám v běžném životě pomáhá? Můžeme jej využít například na světla pro kontrolu cenných papírů, kreditních karet a některých dokladů. UV záření lze užít i v genetice, biochemii nebo v laserových technologiích.

Není možné zde nyní vyjmenovat všechna odvětví, které UV záření užívají, ale stěžejní je pro nás dezinfekční vlastnost. V biologických laboratořích se již dlouhodobě využívá pro sterilizaci a velkým pomocníkem může být i při čištění vody. Co se tak, ale zaměřit na odstranění plísní v domácnostech, pomocí UV záření? Je něco takového vůbec možné?

V místech, kde jsou zvýšené nároky na čistotu, kvůli zamezení výskytu infekcí, je možnost UV záření využít, jedná se o tzv. germicidní dezinfekci. Je to jedna z možností, jak ničit vegetativní i sporulující mikroorganismy. Bakterie mají velmi krátký cyklus rozmnožování, a proto se také mohou množit velmi rychle.

Dezinfekční účinky ultrafialového záření jsou, ovšem dostatečně silné, a proto je možná jimi provádět dezinfekci všech druhů vod, dezinfekce vzduchu nebo ošetření povrchu pracovních ploch, obalových materiálů. Pozitivní je i šetrnost k lidskému organismu a životnímu prostředí.

Dnes se již dají zakoupit i tzv. baktericidní lampy, které můžete využívat i v domácnosti pro dezinfekci ovzduší a ploch. Přímé řešení ve spojitosti s odstraněním plísní jsme však zatím nezaznamenali.

 

Postup odstranění plísní

 

Ovšem není náhodné, že severní strany budov, které přijdou se slunečními UV paprsky do styku jen minimálně, jsou na výskyt plísní tolik náchylné. Samozřejmě je na vině i zvýšená vlhkost v daných podmínkách, ale UV záření tu svůj podíl na likvidací mikroorganismů má, ať chceme či nechceme.

Pro řešení v domácnostech by byla zřejmě tato UV metoda i finančně náročná, naštěstí jsou i jiná řešení a jedním z nich je ošetření, fasád či omítek v bytových jednotkách, proti plísňovým nátěrem LGS. Takové řešení poskytuje i naše firma VÝŠKOVÉ PRÁCE, MYTÍ OKEN BRNO


Zabýváme se odbornou pomocí při odstranění plísní a pomoci můžeme, jak vašim exteriérům, tak interiérům.
Pro dezinfekci ploch využíváme prostředek Sanatop, který je v bojí proti plísním velmi účinný. V kombinaci s mokrým, mechanickým odstraněním plísně je výsledek 100%.

Dezinfekce se nechá 24hodin působit a po vyschnutí daného povrchu a případné výmalbě nanášíme vrstvu LSG nátěru. Jedná se průmyslový polymer, který je svými vlastnostmi opravdu jedinečný, nejen, že zamezuje vlhkosti, ale zároveň odstraní vznikající mikrobiální napadení.

Tento prostředek využíváme pro jeho účinnost a spolehlivost a garantujeme ji minimálně po dobu 4-6let, dle klimatických podmínek. Využijte naše služby a přesvědčte se sami o kvalitě naší práce a dokonalém účinku tohoto nátěru.

 

Start typing and press Enter to search