Čištění a mytí oken a loga Brno

 In Brno, mytí oken

Čištění a mytí oken a loga Brno – Zakázka, kterou zajišťovalo pět zaměstnanců naší úklidové firmy Brno a trvala celkem 6 hodin, se týkala úklidu po stavbě, kde jsme vytírali zázemí, prováděli úklid sociálního zázemí, čištění regálů a kovového nábytku od prachu, mytí a čištění zrcadel, loga, čištění dveří a schodů od barvy.

Při této zakázce jsme uskutečnili i čištění a mytí oken a loga Brno. Myli jsme a čistili výlohy z venkovní i vnitřní strany. Výlohy a ostatní prosklené plochy umýváme tzv. trikem suchého leštění, což znamená, že v žádném případě nepoužíváme pro vyleštění prosklené plochy žádné leštidla a tím je zaručeno, že plocha zůstane dlouhou dobu čistá a po jejím soustavném zaprášení se neobjeví kruhy a tahy po leštění. Z venkovní strany výloh jsme prováděli Brně i strhávání fólií z prosklené plochy. Abychom zajistili, že stržení fólií a různých polepů provedeme bez jakéhokoliv poškození povrchu výlohy, používáme k těmto účelům korundové žiletky, jejichž průměr je 10 cm. Generální úklid při akci Brno zahrnoval i strojové čištění podlahy na prodejně. Strojové čištění podlahy jsme uskutečnili za použití kotoučového stroje, který zajistí důkladné hloubkové vyčištění podlahy. Strojově jsme vyčistili podlahu o ploše 150 m2 a spotřebovali jsem 0,5l čistící chemie. Ke zbavení podlahy nečistot ze stavby (vápno, cement, apod.) jsme použili kyselou chemii. V jiných případech používáme zásaditou chemii jako například pro vyčištění zašlé špíny, mastnoty či čištění staré dlažby. Zákazník byl s konečným výsledkem čištění a mytí oken a loga Brno velmi spokojený a z naší strany se nám akce podařila se 100% úspěšností. Čištění a mytí oken a loga Brno.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search