Mytí a čištění reklam a poutačů ve výšce Brno

 In mytí oken

Mytí a čištění reklam a poutačů ve výšce Brno – Při mytí a čištění reklam a poutačů ve výšce Brno jsou využívány speciální techniky, jako jsou hydraulická ramena a vysokozdvižné plošiny či horolezecká a speleologická technika. Vysokozdvižné plošiny a hydraulické ramena volíme přednostněji oproti horolezecké technice. Hydraulická ramena a plošiny nám umožní bezproblémový přístup k různým reklamám a firemním poutačům Brno, které se vyskytují na špatně přístupném místě, a naše práce je provedena co nejkvalitněji.

Divize našich firemních horolezců je velmi sehraný tým, který působí na území ČR, SR, Rakouska a Německa. Jsou to zdatní profesionálové, kteří především ovládají řemeslo mytí a čištění reklam a poutačů ve výšce Brno, čištění a mytí rozměrných prosklených ploch ve výšce Brno, čištění a mytí žaluzií ve výšce Brno, mytí a čištění slunolamů ve výšce Brno, mytí a čištění markýz ve výšce Brno, čištění a mytí reklam Brno, poutačů a pylonů ve výšce Brno. Všichni zaměstnanci A SERVIS LIPKA, s.r.o., kteří vykonávají mytí a čištění reklam a poutačů ve výšce Brno a ostatní výškové práce, mají platnou licenci na práce ve výškách pomocí horolezecké a speleologické techniky. Dále jsou proškoleni dle nařízení vlády podle § 134a odst.2 a podle § 134 c odst.2 zákona č.65/1965 Sb, zák. práce ve znění zákona č.155/2000 Sb, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do volné hloubky. Výše jmenovaní zaměstnanci byli lektorem přezkoušeni a mají platné testy. Na případná rizika spojená s realizací zakázky je firma pojištěna až do výše 10.000.000,- Kč.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search